INSCHRIJFFORMULIER

 
 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van DH Buitensport.
 
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Ook heeft de deelnemer alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld. Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.